Tại sao Sàn hữu cơ linoleum DLW là một loại sàn bền vững?

Tại sao Sàn hữu cơ linoleum DLW là một loại sàn bền vững?


THÀNH PHẦN CẤU TẠO 

  • 98% tự nhiên (dựa trên sinh học và khoáng chất)
  • 76% vật liệu tái tạo nhanh chóng
  • 40% nội dung tái chế
  • 100% có thể tái chế

CARBON TRUNG GIAN *

Khí thải CO² của chúng tôi là trung tính trong các giai đoạn đầu tiên của vòng đời sản phẩm, từ khi trồng nguyên liệu thô cho đến khi kết thúc quá trình sản xuất ..

Tất cả các chi tiết có thể được tìm thấy trong Tuyên bố Sản phẩm Môi trường của chúng tôi, đã được chứng nhận phần thứ ba (phòng thí nghiệm EVEA) theo hướng dẫn của tổ chức chứng nhận quốc tế (UL).

(*) From Cradle to Gate: bao gồm nguyên liệu và quy trình sản xuất (các giai đoạn A1-A3 của EPD) có nguồn gốc từ nguyên liệu.

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED ™ SILVER *

Crade to Cradle vừa là chứng nhận sản phẩm vừa là triết lý mà Gerflor tham gia, nhằm tìm kiếm sự cải tiến liên tục.

Các sản phẩm và công ty phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe theo năm tiêu chí: tái sử dụng nguyên liệu, sức khỏe nguyên liệu, quản lý nước, năng lượng tái tạo và công bằng xã hội.

Sản phẩm vải sơn DLW đã được chứng nhận Cradle to Cradle ™ Silver *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
0934842222
Chat Zalo