Phát triển bền vững là gì ?

Phát triển bền vững là gì ?

Phát triển bền vững là một khái niệm được định nghĩa là “sự phát triển đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của các thế hệ tương lai đáp ứng nhu cầu của chính họ”. Tiêu chí phát triển bền vững được đưa ra để đảm bảo rằng các hoạt động phát triển không ảnh hưởng đến môi trường và tài nguyên và không gây nguy hại cho sức khỏe và cuộc sống của con người. Dưới đây là một số tiêu chí quan trọng trong phát triển bền vững:

  1. Kinh tế bền vững: đảm bảo tăng trưởng kinh tế kéo theo sự phát triển xã hội mà không làm tổn hại đến tài nguyên tự nhiên.
  2. Môi trường bền vững: bảo vệ và bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên như nước, đất, không khí và sinh vật.
  3. Xã hội bền vững: bảo đảm tất cả các nhóm trong xã hội đều có cơ hội phát triển, bao gồm cả những nhóm thiểu số.
  4. Văn hóa bền vững: đảm bảo giá trị văn hóa và lối sống của một cộng đồng được bảo vệ và phát triển.
  5. Công bằng và sự công khai: đảm bảo sự công bằng trong phân phối các lợi ích và rủi ro liên quan đến phát triển, đồng thời tăng cường sự minh bạch và trách nhiệm của các bên liên quan.
  6. Khoa học và công nghệ bền vững: tập trung vào việc tạo ra các công nghệ và giải pháp khoa học phù hợp với tiêu chí phát triển bền vững.

Những tiêu chí trên đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và đảm bảo rằng các hoạt động phát triển được thực hiện một cách bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
0934842222
Chat Zalo